Višeslojni parketi

 

Kada govorimo o vrstama drvenih podnih obloga, odnosno parketa, općenito razlikujemo višeslojne i masivne parkete. Višeslojni parketi su parketi novije generacije podnih obloga te su zbog toga i tehnički savršeniji.  To znači da su takvi parketi dimenzionalno stabilniji i otporniji na oscilacije u vlazi tijekom promjene godišnjih doba. Zbog toga je nastajanje fuga između pojedinih daščica smanjeno, a uz održavanje se preporučuju konstante vlažnosti prostora.

http://www.parket-petrina.hr/files/pages/5574/more%20layers.jpg

Višeslojni parketi u većini su slučajeva već završno obrađeni još u proizvodnji.  Kao takvi postavljaju se brzo, bez zaprašivanja prostora, a nakon 24 sata od postavljanja višeslojnoga parketa prostor je useljiv. Višeslojni parketi u posebno kontroliranim uvjetima tvornički su lakirani s ekološki prihvatljivim lakovima u 5 do 7 nanosa. Ugradnja klasičnih masivnih parketa traje duže, a prilikom njihova brušenja i lakiranja dolazi do zaprašivanja prostora.

 http://www.parket-petrina.hr/files/pages/5574/bijelo-drveno-petrina.jpg

 

Višeslojni parketi najpogodniji su izbor za prostore sa podnim grijanjem.  Za tu namjenu preporučuju se dvoslojni parketi, ukupne debljine do 11mm, na podlozi od jelovine.  Drvo kao prirodni materijal je izolator topline, ali dvoslojni parket zbog svoje konstrukcije propušta dovoljnu količinu temperature potrebne da se u prostoriji održava temperatura zraka do otprilike 25°C.  Prilikom ugradnje parketa postoji pisani protokol puštanja podnog grijanja u pogon kojeg se parketar obvezatno mora pridržavati.  Preporuka je da se kod podnoga grijanja ne koriste određene  vrste drveta poput bukve, javora, te nekih od egzota.

 

 http://www.parket-petrina.hr/files/pages/5574/2012-08-21-facebook-lajkaj.gif