Dvoslojni parket

Dvoslojni parketi su sve interesantniji na našem tržištu. Sastavljeni su od daščica manjih dimenzija koje na sve četiri strane imaju pero ili utor.

Radi se o parketu koji ima:

  • gornji habajući sloj od 2 do 6 mm plemenitog drva (hrast, orah, trešnja, doussie, iroko itd.)
  • donji sloj (jela, bor, šperploča) koji je poprečno zaljepljen u odnosu na gornji nosivi sloj.


Dvoslojni gotovi parket se lijepi na pod cijelopovršinski, zato savjetujemo da montažu obavi stručna osoba, odnosno parketar.


http://www.parket-petrina.hr/files/pages/1632/dvoslojni-slika.jpg

 

DVOSLOJNI PARKETI I PODNO GRIJANJE

Dvoslojni parketi su pogodni osim za ljepljenje na negrijane površine i za ljepljenje na podove u koje je ugrađeno podno grijanje, osim nekih vrsta dvoslojnih parketa (parena bukva, javor, iroko).
Pogodni su za ugradnju na podno grijanje jer su tvornički pripremljeni na vlagu od 6 do 7% i u upotrebi na podnom grijanju ne dolazi do daljnjeg snižavanja njihove vlažnosti niti otvaranja fuga.
Na podnom grijanju je dvoslojni parket bolje rješenje od troslojnog jer je drvo izuzetno dobar izolator topline, odnosno vrlo teško provodi toplinu. Dvoslojni parketi su obično debljine od 10 do 11 mm, dok su troslojni debljine od 14 do 15 mm, pa je samim tim jasno da će se za istu količinu utrošene energije efekt grijanja bolje osjetiti kod tanjih parketa. Još je jako važno naglasiti da se prilikom ugradnje parketa na podno grijanje obavezno treba ispoštivati ciklus zagrijavanja poda prije ugradnje parketa jer u protivnom se riskira velika šteta.


http://www.parket-petrina.hr/files/pages/1632/0z.png

 

 

 http://www.parket-petrina.hr/files/pages/1632/how-to-display-an-animated-gif-picture-on-your-facebook.gif

 

Fotografije

Dvoslojni parket_Petrina doo